Tycker ni det är svårt att rekrytera och attrahera IT-kompetens? Vill ni lösa fler av dessa rekryteringar på egen hand men saknar kunskapen om hur? Vi vill dela med oss alla tips och trix om hur du som rekryterare kan hitta fler IT-talanger på ett innovativt sätt. 

Historiskt anlitades rekryteringsbolag framförallt för bedömning och utvärdering av kandidater, detta är fortfarande viktigt men verkningslöst om intervjustolen gapar tom. För att lyckas attrahera topptalanger till din techavdelning krävs det aktivt sourcing-arbete. Ants har utformat en utbildning i IT-sourcing där vi varvar teori med praktiska övningar för att ge er verktygen att hitta de bästa talangerna inom IT.   

Kursens syfte & mål 
Syftet är att ge kunskaper, färdigheter och verktyg som behövs för att komma igång och lyckas med teknisk search. Vi går igenom kursmoment som berör grundprinciper och arbetsmetoder för att framgångsrikt kunna hitta och attrahera er målgrupp. Efter genomförd utbildning har du konkreta verktyg och tips för att lyckas hitta och attrahera bristkompetenser inom IT.  

Målgrupp   
Kursen riktar sig till rekryterande chefer, HR-chefer och rekryterare av digital bristkompetens.  

Kursmoment   

  • Sourcingplan och förberedelse
  • Få ut mer av Linkedin Recruiter
  • Sourcing via Google
  • Bygg effektiva BOOLEANS
  • Kontaktmetoder, tillvägagångssätt för att attrahera kandidater  
  • Så ökar du din svarsfrekvens
  • Mätbarhet inom sourcing och rekrytering 
  • Smarta verktyg och plugins
  • Sourcing på Github

FÖRBEREDELSER
Kurstillfället kräver att ni som deltagare har tillgång till verktyget LinkedIn Recruiter och gärna förkunskaper om hur systemet fungerar. Inför utbildningstillfället är det en fördel om ni medtar en aktuell kravprofil för de IT roller ni rekryterar. 

Vi bjuder på frukost och fika!

KONTAKT 
Vill du ha mer information? Kontakta oss på utbildning@ants.se  


Anmäl dig här!

Kursledare

Aran Kainz
aran.kainz@ants.se

Talent Acquisition Manager

Ants Talent Acquisition Managers utarbetar strategi för rekrytering och rekryteringsprocessen, liksom det faktiska genomförandet av rekrteringsprocessen på plats hos våra kunder. Vi har flera års erfarenhet av IT-rekrytering och därmed bred kunskap om processen för att searcha, attrahera, rekrytera, intervjua och onboarda anställda till en organisation.

Léon Judovic
leon.judovic@ants.se

Talent Acquisition Consultant

Ants Talent Acquisition Consultants är specialiserade på search inom IT. Våra Talent Acquisition Consultants är kärnan på plats hos kund och arbetar med uppdraget att sälja in och searcha den målgrupp ett företag vill rekrytera. Metoden är en förutsättning för organisationer och företag som behöver rekrytera större volymer inom IT.