Känner du att standardmallen för annonsskrivande behöver ett lyft? Eller vill du ha inspiration kring hur du kan nå fram med ditt budskap i uppsökandearbete av kandidater? Vi vill dela med oss av tips kring hur du på ett personligt och kreativt sätt kan jobba med dina texter i jobbannonser samt kandidatmail för att nå din målgrupp.

Vissa fraser i jobbannonser förekommer oftare än andra och kanske att det har blivit en klyscha som har förlorat sitt värde. För att lyckas attrahera topptalanger inom branscher där konkurrensen om spetskompetens är stor, är det av största vikt att du som rekryterare når fram och sticker ut med ditt budskap. Eftersom stor del av kontakt sker via aktivt uppsökande av rätt kandidat kan vi även addera vikten av att det budskapet är personligt och relevant för just den personen. Ants har utformat en utbildning där vi vill väcka nya idéer kring hur du kan jobba med jobbannonser och kandidatmail för att nå ut till era framtida medarbetare.

Kursens syfte & mål

Syftet är att ge inspiration, kunskap och verktyg för att hitta nya tillvägagångssätt i skapandet av jobbannonser och kandidatmail. Fokus kommer att ligga på att hitta rätt budskap som väcker reaktion, innehåller relevant information samt skapar en relation med framtida kandidater. Detta kommer att varvas med praktiska övningar som vi hoppas leder till nya tankesätt i ert skriftliga rekryteringsmaterial.

Målgrupp

Kursen riktar sig till rekryterare och andra HR roller med mer eller mindre fokus på tech. 

Kursmoment

  • Budskap, tonalitet, målgrupp och mätbarhet
  • Övning 1: Personligt skrivande
  • Övning 2: Kandidatmail
  • Övning 3: Annonsen du inte visste fanns

FÖRBEREDELSER
Kurstillfället kräver att ni som deltagare har med er dator. 

Vi bjuder på frukost och fika!

KONTAKT 
Vill du ha mer information? Kontakta oss på utbildning@ants.se

Är du kund hos oss och vill gå utbildningen? Hör av dig till utbildning@ants.se

 

Anmäl dig här!

Kursledare

Sofia Odéen
sofia.odeen@ants.se

Talent Acquisition Manager 

Ants Talent Acquisition Managers utarbetar strategi för rekrytering och rekryteringsprocessen, liksom det faktiska genomförandet av rekrteringsprocessen på plats hos våra kunder. Vi har flera års erfarenhet av IT-rekrytering och därmed bred kunskap om processen för att searcha, attrahera, rekrytera, intervjua och onboarda anställda till en organisation.

Amanda Jung-Sandhaag
amanda.sandhaag@ants.se

Talent Acquisition Manager
Ants Talent Acquisition Managers utarbetar strategi för rekrytering och rekryteringsprocessen, liksom det faktiska genomförandet av rekrteringsprocessen på plats hos våra kunder. Vi har flera års erfarenhet av IT-rekrytering och därmed bred kunskap om processen för att searcha, attrahera, rekrytera, intervjua och onboarda anställda till en organisation.