Känner du att standardmallen för annonsskrivande behöver ett lyft? Vill du ha inspiration kring hur du kan nå fram med ditt budskap i kommunikation med kandidater? Vi vill dela med oss av tips kring hur du på ett personligt och kreativt sätt kan jobba med dina texter i jobbannonser samt kandidatkommunikation för att nå din målgrupp.

Vissa fraser i jobbannonser förekommer oftare än andra och kanske har det blivit en klyscha som förlorat sitt värde. För att lyckas attrahera topptalanger inom branscher där konkurrensen om spetskompetens är stor, är det av största vikt att du som rekryterare når fram och sticker ut med ditt budskap. Ants har utformat en utbildning där vi vill väcka nya idéer kring hur du kan jobba med jobbannonser och kommunikation ut mot kandidater för att nå ut till framtida medarbetare.

Kursens syfte & mål
Syftet är att ge inspiration, kunskap och verktyg för att hitta nya tillvägagångssätt i skapandet av jobbannonser och kommunikation med kandidater. Fokus kommer att ligga på att hitta rätt budskap som väcker reaktion, innehåller relevant information samt skapar en relation med framtida kandidater. Detta kommer att varvas med praktiska övningar som vi hoppas leder till nya tankesätt i ert skriftliga rekryteringsmaterial.

FÖRBEREDELSER
Kurstillfället kräver att ni som deltagare har tillgång till dator med bra uppkoppling.

Vi kommer att använda oss av plattformen Teams för utbildningen, du kommer kunna ansluta oavsett vilken email leverantör du har. Några dagar innan utbildningen kommer vi skicka ut en kalenderinbjudan med länk till utbildningen. Därav är det extra viktigt att du skriver rätt mailadress när du anmäler dig.

KONTAKT 
Vill du ha mer information? Kontakta oss på utbildning@ants.se

Anmäl dig här!

Kursledare

Amanda Jung-Sandhaag
amanda.sandhaag@ants.se

Talent Acquisition Manager

Ants Talent Acquisition Managers utarbetar strategi för rekrytering och rekryteringsprocessen, liksom det faktiska genomförandet av rekrteringsprocessen på plats hos våra kunder. Vi har flera års erfarenhet av IT-rekrytering och därmed bred kunskap om processen för att searcha, attrahera, rekrytera, intervjua och onboarda anställda till en organisation.

Sofia Odéen
sofia.odeen@ants.se

Talent Acquisition Manager

Ants Talent Acquisition Managers utarbetar strategi för rekrytering och rekryteringsprocessen, liksom det faktiska genomförandet av rekrteringsprocessen på plats hos våra kunder. Vi har flera års erfarenhet av IT-rekrytering och därmed bred kunskap om processen för att searcha, attrahera, rekrytera, intervjua och onboarda anställda till en organisation.